Project Description

שחר לוי

שולחן שרטוט

סוגי עץ: איזדרכת, אלון לבן

גימור: שלאק, שמן טאנג

הרעיון שלי היה לבנות רהיט פונקציונלי אשר ישמש אותי בהמשך הדרך. שולחן השרטוט נבנה בהשראת טום פיג׳ן (Tom Fidgen) אך נעשו שינויים והתאמות לצורכי האישיים. בתהליך העבודה למדתי לערוך שינויים בזמן העבודה, לקבל דעות וצורות חשיבה שונות ולנסות לראות את המוצר הסופי ולא רק את השלב הנוכחי. בבחירת סוגי העצים ניסיתי למצוא ולהשתמש בו כמרכיב עיקרי ברהיט. בחרתי באיזדרכת מצוייה כחיבור לארץ.