Project Description

רועי כהן

פגודית

סוגי העץ: סיסם הודי, ברוש

גימור: שמן טאנג

את הרהיט בניתי בהשראת הנגרות היפנית. ברהיט החלטתי שלא להשתמש בדבק, הבחירה הזו נותנת לרהיט להתפרק ובכל זאת עדין להיות חזק בזכות המחברים שלמדנו בשנה האחרונה.

תהליך העבודה היה מאתגר ומהנה בצורה שמורי בית הספר עזרו ולימדו תוך כדי הפרוייקט.

הפגודית היא ארונית לכל שתרצו ועובדת משני הכיוונים.