Project Description

עומרי נס

ארונית תקליטים

סוגי עץ: אלון לבן אמריקאי

גימור: שמן טאנג

אני בחרתי לבנות רהיט שבסופו של דבר ישמש אותי וממש הייתי צריך ארונית תקליטים, משם הגיע הרעיון אבל הביצוע עצמו הגיע בעזרת המורים של הקורס שעזרו לי לחשוב על ריונות שונים ועזרו לי להקים לתחייה את הדבר הזה.