Project Description

מתן אריאל

ארונית על סטנד

סוגי העץ: מילה, צפצפה, אלון אדום

גימור: שלאק

נהנתי מאוד ביצירת הארונית החל מחיתוך החומר ועד לבסוף יצירת הארונית, בעצם כל התהליך…

אחד הדברים היפים ביצירת הרהיט היה שלא משנה מה הרעיון הסופי של הרהיט תמיד צצים רעיונות חדשים (או עצות מהמורים ומהתלמידים) בכל שלב ושלב ברהיט. למשל הידיות  של הרהיט אשר צורתן הנוכחית לא היתה אחת מהרעיונות שלי כשהתחלתי לעבוד, אלא רק לאחר ששרטטתי את הצורה וניסיתי להתאים אותן לדלת ומגירת הארונית.