Project Description

מיתר מלול

ארונית רב שימושית

סוגי עץ: דאגלס פיר, אלון לבן מבוקע

גימור: שמן פשתן, שמן טאנג, שמן מינרלי

הרעיון היה ליצור רהיט פרקטי וגמיש בשימוש שלו, – כך שיש סוגי תאים שונים, חלקים פתוחים, חלקים סגורים. המדף ניתן לכיוונון והחלק העליון עמוק מספיק כדי לשמש כשולחן צד או כשטח איחסון נוסף.