Project Description

מיכל שוחט לדרהנדלר

שולחן קפה

סוגי העץ: אגוז אמריקאי, אקליפטוס

גימור: שמן מנרלי, וואקס, שלאק

הרעיון לבנות שולחן קפה לפרוייקט הסיום היה לי ברור מהתחלה.

רציתי רהיט שישמש אותי בבית. רהיט קטן יחסית שיאפשר לי במהלך הבנייה להתמקד בפרטים הקטנים ולפתח את המיומנויות שלי בנגרות.

עיצוב הרהיט הוא בהשראת השולחנות של Bill Bolstad שבעיניי הם ״פשוטים״ ויפהפיים.