Project Description

מאיר פלק

שולחן קטן עגול

סוגי עץ: אלון ממוחזר

גימור: שמן פשתן

מצאתי במזבלה של הישוב חבית יין מעץ אלון, מפורקת. אספתי את כל החלקים של החבית וחשבתי מה ניתן לעשות מהשאריות. המשטח העליון זה המכסה של החבית והרגלים אלו חלק מהדפנות של החבית.

במהלך הסקיצה בניתי ג׳יג ברוטר שיוצר את העיגול מתאים. במהלך העבודה נחשפתי לתהליך הלמינציה בכדי ליצור את דופן המגירה והדפנות מסביב.

התכנון הראשוני היה שזה יהיה פרוייקט ביניים קטן בין הפרוייקטים אך התברר שהוא די מסובך, בעיקר בגלל הזוויות השונות.