Project Description

מאיר פלק

שולחן מחשב

סוגי העץ: בוק, אקליפטוס

גימור: שמן פשתן, שלאק

הפרוייקט הראשון שעשיתי השנה, למעשה הוא היה די פשוט. את המגירה עשיתי ב ״Bread Bord״ כדי לתת חוזק בצדדים.

את פלטת האקליפטוס פרסתי ופתחתי בצורת ״Book match״ בכדי לתת את הטקסטורה היפה.

בהתחלה ניסיתי להקציע את האקליפטוס אבל אחרי מספר נסיונות עברתי לשיוף עד שהגיע להחלקה מלאה. בנוסף גימור בשלאק נותן לעץ עוד ברק.