Project Description

לימור זילברברג

שולחן ״באהבה״

סוגי העץ: סיסם הודי, מילה

גימור: וואקס

הרעיון לשולחן עלה מתוך צורך לשולחן טלוויזיה לחדר משפחה בבית. כמובן שבתהליך החשיבה והיצירה הפלטה הלכה וקיבלה משמעות ומקום מרכזי מרהיט ולכן היום לא ברור יעודו של השולחן, יתכן ונמצא לו מקום מרכזי יותר בסלון למשל.