Project Description

יאיר הרבסט

ארונית קיר

סוגי העץ: אלון לבן, טיק

גימור: וואקס

הארונית נבנתה כפרוייקט נוסף בקורס. פרוייקט לימודי עבור טכניקות מילואה, מגירות ודלתות. השילוב של הטיק במילואה ובחזית המגירה התאפשר בזכות דני חברי לקורס.

ידית המגירה נחתכה על פי מתאר ה״עין״ בעץ טיק. האלון בחלקה האחורי נבחר על מנת לא לקחת פוקוס מהמגירה בפתיחת הארונית.