Project Description

גדעון בצלאל

שולחן קטן

סוגי העץ: דובדבן, מייפל, אשחר

גימור: שמן טאנג

רציתי ליצור רהיט קטן ואלגנטי שבו הרגליים יהוו את עיקר העיצוב, ואכן עיצוב הרגליים היה החלק המורכב והמאתגר בעבודה, עם אין ספור נסיונות עם חומרים אחרים, עד שהתקבלה הצורה הזורמת שאותה העתקתי לעץ דובדבן.

לחזית המגירה השתמשתי בשארית של עץ מייפל שנישארה אצלי עוד מירושליים וחיכתה כ – 35 שנה כדי למצוא את מקומה בשולחן זה.

כל זה לא היה קורה ללא הלווי הצמוד של נתן ואמיר.