Project Description

אלעד גולדרינג

ספסל – ״רגע לשבת״

סוגי העץ: סיסם הודי, פקאן, ברוש, אלון לבן, אגוז אמריקאי

גימור: שמן דני, וואקס

מתוך סקרנות לחבר בין העץ הפראי לעץ המתורבת והנגרי. ובהשראת עבודותיו של הנגר אומן ג׳ורג׳ נקשימה.

בחרתי לבנות את הספסל עם מגירות. רוב רובו עשוי מעצים מקומיים שאת חלקם קיבלתי כגזעים גולמיים.

תהליך ארוך ומלמד שבסופו אפשר רגע לשבת.