Project Description

אורה וייס

קביניט – Cabinit

סוגי העץ: לימבה, אגוז אמריקאי

גימור: שמן דני

הפרוייקט שלי הוא גוף, שהוא ארונית, ״קביניט״. גוף הארונית עשוי עץ לימבה אפריקאית, האיברים הפנימיים והרגליים מאגוז אמריקאי.

יש המכנים את הלימבה אגוז אפריקאי, אך היא בכלל לא אגוז ויש לה סיפור ששווה לספרו.

בתחילת שנות העשרים של המאה הקודמת הובאה הלימבה ממערב אפריקה, ביקר מקונגו, לעולם המערבי. כבר בשנות השלושים יצרני גיטרות ואחרים ראו בה את הקסם ועשו בה שימוש מסחרי מוגזם שהביאה לכמעט הכחדה בשנות החמישים. כשהמין בסכנה, החלו אירגונים סביבתיים במאמצים לשמרה. זה לקח כעשרים שנים והיא הסתגלה, לא רק לשיקום שעברה ביערות טרופיים ובסוואנה, אלא גם לגידול מסוג חדש, במטעים חקלאיים בארצות המוצא. היא נתנה תובנה, פרנסה ותקווה למינים אחרים בסכנת הכחדה ומחקרים אחרונים מראים שיש בה פוטנציאל לסיע בקליטה של מינים טרופיים אחרים, ביערות מתחדשים או ביערות חקלאיים המיועדים לידינו הנגרים, לעשות בהם שימוש מושכל.

הלימבה לימדה אותי הרבה על עבודה עם עץ, בין היתר שלכל עץ רצונות, תכונות שמצריכות הסתגלות הדדית של העובד ושל המעובד.

גם בית הספר לימד אותי הרבה, ידע שעבר דרך הגוף, ועל כך תודה.