אודות הצוות

נתן ונטהוף

מייסד עץ לדעת

רות אלינגס

מנהלת משרד עץ לדעת

אמיר אהרון

מורה בעץ לדעת

דנה אלינגס ונטהוף

עושה מה שצריך; מייעצת, מנקה, מסדרת, מפרסמת, מנדנדת… רק בעץ לדעת

נפתלי רדזינר

מורה בעץ לדעת